Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %WeekStartTime


Funkcia
Funkcia vracia začiatočný čas týždňa daného argumentmi funkcie.
Deklarácia
TIME %WeekStartTime(
   INT in rok,
   INT in tyzden,
   INT in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )
Parametre
rokParameter udávajúci rok.
tyzdenPoradové číslo týždňa (týždeň sa začína pondelkom). Poradové číslo týždňa vracia funkcia WeekNr.
timeZoneVynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.
Príklad
 %WeekStartTime(2002,25)   ; výsledkom je abs. čas, určujúci začiatok 25. týždňa v roku 2002, teda 17.06.2002 
Write a comment...