Funkcia %SubTime


Starý názov funkcie
%SubTimeT
Funkcia
Funkcia odpočíta od absolútneho času TimeA relatívny čas TimeR. Výsledkom je hodnota typu Absolútny čas.
Deklarácia
TIME %SubTime(
   TIME in TimeA,
   REAL in TimeR,
   INT  in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )

Parametre
TimeA Absolútny čas.
TimeR Relatívny čas.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Poznámka
Funkcia funguje rovnako ako funkcia %SubTimesLocal.
Write a comment...