Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funkcia %SubTimesLocal


Funkcia
Funkcia odpočíta od absolútneho času TimeA absolútny čas TimeB. Výsledkom je hodnota typu Relatívny čas.

Deklarácia
REAL %SubTimesLocal(
  TIME in TimeA,
  TIME in TimeB,
  INT in timeZone := %GetTimeZone()
)

Parametre
TimeA Absolútny čas.
TimeB Absolútny čas.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Popis
Funkcia %SubTimesLocal odčítava od seba dva absolútne časy. Výsledok nebude ovplyvnený skutočnosťou, či v tomto intervale boli alebo neboli časové prechody. Napríklad rozdiel medzi 4:00 a 1:00 ráno je vždy 3 hodiny.
Príklad
 ; =================================================================
 ; Slovakia (country for this example)
 ; Time zone is UTC+1.
 ; There are summer [A] and winter [B] time (with time shifts).
 ; Summer time is from 29th March 2009 to 24th October 2009.
 ; A3:00:00 is changed to B2:00:00 on Sunday (25th October 2009).
 ; =================================================================
 
 BEGIN
 
 TIME _timeA
 TIME _timeB
 TIME _baseTime
 
 REAL _subLocal1
 REAL _subLocal2
 
  ; UTC 00:30:00 25.10.2009
 _timeA := %StrToTimeEx("A2:30:00 25.10.2009", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr")
 ; UTC 01:30:00 25.10.2009
 _timeB := %StrToTimeEx("B2:30:00 25.10.2009", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr")
 ; UTC 23:30:00 24.10.2009
 _baseTime := %StrToTimeEx("01:30:00 25.10.2009", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr")
 
 ; difference 1 hour(s) (3600 seconds)
 _subLocal1 := %SubTimesLocal(_timeA, _baseTime)
 ; difference 1 hour(s) (3600 seconds)
 _subLocal2 := %SubTimesLocal(_timeB, _baseTime)
 
 END
 

Write a comment...