Funkcia %StrToTimeEx


Starý názov funkcie
%MkATEx
Funkcia
Funkcia konvertuje textový reťazec (string) na hodnotu typu Absolútny čas podľa zadanej masky.
Deklarácia
TIME %StrToTimeEx(
   TEXT in string1,
   TEXT in string2,
   INT  in timeZone :=  %GetTimeZone()
 )

Parametre
string1 Textový reťazec.
string2 Maska.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Popis
Funkcia pre dvojznačný čas vráti zimný čas (t.j. neskorší).

Dvojitý čas sa rozlišuje znakmi A - letný čas a B - zimný čas na mieste hodín. Napr.: V časovom pásme GMT+1 je dvojitý čas o druhej hodine lokálneho času rozlíšený ako A2 a B2. V časovom pásme GMT+2 je dvojitý čas o tretej hodine lokálneho času rozlíšený ako A3 a B3 a pod.

Pre chýbajúci alebo neexistujúci čas, funkcia vráti neplatnú hodnotu (invalid).


Príklad
 %StrToTimeEx("17:03:16 18-03-99", "hh:mi:ss dd-mm-rr") 

0 Comments

You are not logged in. Any changes you make will be marked as anonymous. You may want to Log In if you already have an account.