Funkcia %TimeToStr


Funkcia
Funkcia konvertuje absolútny čas na textový reťazec podľa zadanej masky.
Deklarácia
TEXT %TimeToStr(
   TIME in TimeA,
   TEXT in maska
 )

Parametre
TimeA Absolútny čas.
maska Formát času vo výslednom reťazci.

Poznámka
Poloha jednotlivých zložiek času je daná výskytom nasledovných reťazcov v zadanej maske.

Reťazec Význam reťazca
rrrr alebo yyyy Štvorciferné vyjadrenie roku.
rr alebo yy Posledné dve číslice roku.
mm Mesiac
dd Deň
hh Hodina
hb, HH Obchodná hodina - poradová hodina v dni od 1 do 25.
mi Minúta
ss Sekunda
mss Milisekunda
tttt Názov dňa v týždni *.
ttt Trojpísmenková skratka názvu dňa v týždni *.
tt Dvojpísmenková skratka názvu dňa v týždni *.

Príklad
 %TimeToStr(M.TiA_01, "hh:mi:ss.mss dd-mm-rrrr") 

Write a comment...