Funkcia %StrToRelTimeEx


Funkcia
Funkcia konvertuje textový reťazec na hodnotu typu Relatívny čas podľa zadanej masky.
Deklarácia
REAL %StrToRelTimeEx(
  TEXT in String1,
  TEXT in String2
 )
Parametre
String1Textový reťazec.
String2Maska.
Popis
Maska (parameter String2) je pre relatívny čas rozšírená nasledovne:
  1. počet dní môže byť:
   - d
   - dd
   - ddd
   - dddd


 1. počet hodín môže byť:
  - h
  - hh
  - hhh
  - hhhh
Príklad
 %StrToRelTimeEx("17:03:16", "hh:mi:ss")
Write a comment...