Funkcia %AddIntervalMono


Funkcia
Funkcia pripočíta k absolútnemu času TimeA relatívny čas TimeR. Výsledkom je hodnota typu Absolútny čas.
Deklarácia
TIME %AddIntervalMono(
  TIME in TimeA,
  REAL in TimeR,
 )

Parametre
TimeA Absolútny čas.
TimeR Relatívny čas.

Popis

Funkcia %AddIntervalMono pripočíta relatívny čas k absolútnemu. Výsledok bude ovplyvnený skutočnosťou, či v tomto intervale boli alebo neboli časové prechody. Napríklad pripočítaním 3 hodín k 1 hodine ráno môže dávať na Slovensku výsledok 3 hodiny (prechod na zimný čas), 4 hodiny alebo 5 hodín (prechod na letný čas).


Príklad
 ; =================================================================
 ; Slovakia (country for this example)
 ; Time zone is UTC+1.
 ; There are summer [A] and winter [B] time (with time shifts).
 ; Summer time is from 29th March 2009 to 24th October 2009.
 ; A3:00:00 is changed to B2:00:00 on Sunday (25th October 2009).
 ; =================================================================
 
 BEGIN
 
 TIME _baseTime
 
 TIME _addMono1
 TIME _addMono2
 
 ; UTC 23:30:00 24.10.2009
 _baseTime := %StrToTimeEx("01:30:00 25.10.2009", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr")
 
 ; add 1 hour - result time 25-10-2009 A2:30:00.000
 _addMono1 := %AddIntervalMono(_baseTime, 3600)
 ; add 2 hour - result time 25-10-2009 B2:30:00.000
 _addMono2 := %AddIntervalMono(_baseTime, 7200)
 
 END
 

Write a comment...