Funkcia %AddIntervalLocal


Funkcia
Funkcia pripočíta k absolútnemu času TimeA relatívny čas TimeR. Výsledkom je hodnota typu Absolútny čas.
Deklarácia
TIME %AddIntervalLocal(
  TIME in TimeA,
  REAL in TimeR,
  INT in timeZone := %GetTimeZone()
 )

Parametre
TimeA Absolútny čas.
TimeR Relatívny čas.
timeZone Vynútené časové pásmo pre prevod na lokálny čas. Zadáva sa ako posun časového pásma od UTC v zimnom čase v sekundách.

Popis
Funkcia %AddIntervalLocal pripočíta relatívny čas k absolútnemu. Výsledok nebude ovplyvnený skutočnosťou, či v tomto intervale boli alebo neboli časové prechody. Napríklad pripočítaním 3 hodín k 1 hodine ráno bude vždy dávať výsledok 4 hodiny ráno.
Príklad
 ; =================================================================
 ; Slovakia (country for this example)
 ; Time zone is UTC+1.
 ; There are summer [A] and winter [B] time (with time shifts).
 ; Summer time is from 29th March 2009 to 24th October 2009.
 ; A3:00:00 is changed to B2:00:00 on Sunday (25th October 2009).
 ; =================================================================
 
 
 BEGIN
 
 TIME _baseTime
 
 TIME _addLocal1
 TIME _addLocal2
 
 ; UTC 23:30:00 24.10.2009
 _baseTime := %StrToTimeEx("01:30:00 25.10.2009", "hh:mi:ss dd-mm-rrrr")
 
 ; add 1 hour - result time 25-10-2009 A2:30:00.000
 _addLocal1 := %AddIntervalLocal(_baseTime, 3600)
 ; add 2 hour - result time 25-10-2009 03:30:00.000
 _addLocal2 := %AddIntervalLocal(_baseTime, 7200)
 
 END
 

Write a comment...