Štruktúra programového adresára systému D2000

Do programového adresára sa pri inštalácii systému D2000 nakopírujú všetky systémové súbory. Definuje sa pri inštalácii. Adresárovú štruktúru programového adresára systému D2000 V11.00 ilustruje nasledujúci obrázok.

Štrukúra programového adresára
Adresár Popis / obsah adresára
D2000_EXE Programový adresár systému D2000.
D2000_EXE\bin EXE a DLL súbory.
D2000_EXE\Gtk Knižnica GTK (môže obsahovať aj iné adresáre okrem adresára Bin).
D2000_EXE\Gtk\Bin Súbory procesu D2000 SystemConsole (sysconsole.exe).
D2000_EXE\Help Súbory on-line dokumentácie systému D2000 (.chm).
D2000_EXE\Help\Java Súbory on-line dokumentácie Java tried (.htm).
D2000_EXE\INST_ODBC D2000 ODBCDriver.
D2000_EXE\INST_ODBC64 D2000 ODBCDriver pre 64-bitovú verziu.
D2000_EXE\java Súbory pre podporu Javy.
D2000_EXE\Log Chybové a ladiace výpisy systému D2000.
D2000_EXE\Log\clients_log Obsahuje súbory *.his.log a *.his.log.bak, ktoré sú vytvárané na strane klienta.
D2000_EXE\Msg Súbory jazykovej podpory.
D2000_EXE\ProtDll Knižnice komunikačných protokolov.
D2000_EXE\ResDll Zdrojové súbory.
D2000_EXE\ResDll64 Zdrojové súbory 64-bitovej verzie.
D2000_EXE\System32 32 bitové DLL pre System32.
D2000_EXE\Templates\ Šablóny (templates).
D2000_EXE\Templates\Msde Šablóny (templates) pre MSDE 2000, MS SQL 2000, MS SQL 2005 a MS SQL 2008.
D2000_EXE\Templates\NameRules_32x Šablóny (templates) podľa verzie V3.2x.
D2000_EXE\Templates\NameRules_36x Šablóny (templates) podľa verzie V3.6x.
D2000_EXE\Templates\Oracle Šablóny (templates) pre Oracle.
D2000_EXE\Templates\Sybase12 Šablóny (templates) pre Sybase 12.
D2000_EXE\Templates\Sybase9 Šablóny (templates) pre Sybase 9.
D2000_EXE\ThinClient HI pre Tenkého klienta.
D2000_EXE\Utils Súbory xls.
Write a comment...