D2000 ODBC Driver je ovládač ODBC, ktorý umožňuje aplikáciám využívajúcim toto štandardné rozhranie prístup k údajom v systéme D2000 (napr. Microsoft Excel, Microsoft Query, Crystal Report). D2000 ODBC Driver umožňuje prístup k aktuálnym hodnotám systému D2000, ako aj k údajom z archívu historických hodnôt.

Poznámka: Od verzie 9.2.34 sú dostupné D2000 32 aj 64-bitové verzie ovládačov.


Write a comment...