Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inštalácia systému D2000

Popis inštalácie systému D2000 podrobne opisuje postup pri inštalácii, jednotlivé typy inštalácie a adresárovú štruktúru systému D2000. Popis je členený do nasledovných častí:


Informácie o spôsoboch licencovania systému a o používaní hardvérových kľúčov sú uvedené v kapitole Licencovanie produktov D2000.

Write a comment...