Protokol L&G Toccata via UNIP2

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje komunikáciu so zariadeniami KPX-02 a rádiomodemami RMMBX určenými pre autonómny zber dát protokolom TOCCATA.

Ako transportný konfiguračný a dátový protokol je použitý protokol UNIP2.

Konfigurácia komunikačnej linky


  • Kategória komunikačnej linky: Serial, SerialOverUDP Device Redundant.
  • Parametre sériovej linky: 2400 až 38400 Baud (podľa nastavenia KPX-02 alebo rádiomodemu), 8 dát. bitov, žiadna parita, 1 stop bit.

Konfigurácia komunikačnej stanice


  • Komunikačný protokol: L&G TOCCATA via UNIP2.
  • Adresa stanice je adresa nakonfigurovaná v KPX-02.


Parametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - pole "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

Parametre použité pre komunikáciu UNIP2 s KPX-02 (lokálne).
Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
ROUTE
Routing AddressPôvodná adresa stanice, pre ktorú boli prijaté dáta routovaním.-0
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms100
WFT
Wait First TimeoutPrvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms100
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletizovania.ms100
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletizovania.-20
MTU
MTU For SendingMTU (maximálna veľkosť paketu) pri odosielaní dát.bajty240
MRTU
MTU For ReceivingMTU (maximálna veľkosť paketu) pri príjme dát.bajty240
WRD
Wait Response DelayDoba, počas ktorej po zápise proces D2000 KOM zostane komunikovať s danou stanicou za účelom získania potvrdenia zápisu.sek0
Parametre, ktorými sa konfiguruje zber dát protokolom TOCCATA zariadením KPX-02 (transportované).
Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
MPI
Max PA ItemsMaximálny počet PA údajov v jednom bloku dát.2 až 1210
KLRD
KL Read DelayOneskorenie medzi čítaniami KL bodov.min2
MAXERR
Max ErrorsMax. počet chýb pri komunikácií s L&G zariadením. Po prekročení hodnoty sú všetky údaje zneplatnené.-4
RETRY
RetryPočet opakovaní jednej výzvy na dáta z L&G zariadenia.-2
TIMEOUT
TimeoutAbsolútny čas na čítanie odpovede z L&G zariadenia.ms3000
TXDELAY
Tx DelayOneskorenie vyslania odpovede kom. zariadením po prijatí výzvy. Má význam používať iba pre rádiomodemy RMMBX.x10 ms15 (150 ms)
PRUV
PRU VersionVerzia protokolu TOCCATA. Plne zhodná s identickým parametrom protokolu TOCCATA, viď Protokol L&G TOCCATA.0, 1, 2, 330

String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

WT=100;MWR=20;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, je použitá náhradná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Platia úplne zhodné pravidlá ako v protokole TOCCATA, viď Protokol L&G TOCCATA.

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentu


  • Ver. 1.0 - 29. október 2002 - Vytvorenie dokumentu.
  • Ver. 1.1 - 19. november 2002 - Parametre WRD a TXDELAY.

Súvisiace stránky:

Write a comment...