Protokol L&G Toccata

Podporované typy a verzie zariadení 
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Komunikácia podporuje nasledovné zariadenia Landis&Gyr:

Tab. č. 1

Typ zariadeniaVerzia SW zariadeniaVerzia protokolu
PRU1.64, RWP80
TOCCATA1 V.0
PRU1.64, RWP80
TOCCATA1 V.1
PRU10.64, PRV2.128
TOCCATA2 V.0
RWP80 AZA v. 07.10TOCCATA1 V.2

Konfigurácia komunikačnej linky


 • Prenosová rýchlosť a prenosové parametre podľa typu komunikácie.
 • 2400 Bd, 8 dat. bitov, žiadna parita, 1 stop bit pri priamom spojení bod-bod (TOCCATA1 V.0 a V1).
 • 9600 Bd, 8 dat. bitov, žiadna parita, 1 stop bit pri priamom spojení bod-bod (TOCCATA2 V.0).
 • v prípade komunikácie prostredníctvom komunikačných koncentrátorov (KPX, rádiomodemy) prenosové parametre podľa konkrétneho prípadu.

Konfigurácia komunikačnej stanice


 • Komunikačný protokol: L&G TOCCATA.
 • Adresa stanice je v rozsahu 0 až 255 a zadáva sa v decimálnom tvare. Je používaná iba v prípade komunikácie prostredníctvom komunikačných koncentrátorov. V prípade priamej komunikácie je adresa ignorovaná.


Parametre protokolu stanice

Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 2

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaImplicitná hodnota
RC
Retry CountPočet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-1
RT
Retry TimeoutOneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms1000 milisek.
WFT
Wait First TimeoutPrvé oneskorenie čítania odpovede po odvysielaní výzvy.ms300 milisek.
WT
Wait TimeoutOneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms300 milisek.
MWR
Max Wait RetryPočet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-12
WBR
Wait Before RequestOneskorenie vkladané pred každým vysielaním žiadosti.ms0
KPX
KPX RouteKomunikácia prostredníctvom komunikačného koncentrátora. Uplatňuje sa adresa stanice.YES/NONO
MPI
Maximum PA ItemsMaximálny počet PA údajov v jednom bloku dát. Vždy musí byť párne číslo. V prípade komunikácie cez kom. koncentrátor maximálne 10, inak maximálne 24.-10
LE
Log EventsPovoľuje ukladanie textových správ zo zariadenia do súboru TRACE.LOG v aktuálnom pracovnom adresári komunikačného procesu.YES/NONO
KLRD
KL Read DelayPerióda získavania hodnôt KL údajov. KL údaje sú čítané pri štarte komunikačného procesu a opäť po uplynutí periódy KLRDmin30 minút
SACK
Send ACKZasielanie správy ACK (DLE-ACK) po prijatí správneho paketu procesom D2000 KOM. Pri priamom pripojení musí byť nutne YES, pri pripojení cez koncentrátor (KPX=YES) sa odporúča hodnota NO (zrýchlenie komunikácie).YES/NOYES
SENAC
Send Enhanced ACKZasielanie rozšírenej správy ACK s adresou stanice (DLE-ACK-CR-LF-StationAddress-CR-LF) po prijatí správneho paketu procesom D2000 KOM.YES/NONO
PRUV
PRU VersionVerzia protokolu TOCCATA:
 • hodnota 0 : TOCCATA1 V.0
 • hodnota 1 : TOCCATA1 V.1
 • hodnota 2 : TOCCATA2 V.0
 • hodnota 3 TOCCATA1 V.2
0, 1, 2, 30
PAF
PA FirstPri štarte komunikácie je možné týmto parametrom uprednostniť čítanie PA  pred KL parametrami. Hodnoty KL parametrov budú prečítané až po získaní hodnôt PA parametrov všetkých staníc.YES/NONO
FD
Full DebugPovolenie detailných ladiacich výpisov o prijatých údajoch.YES/NONO

 String s parametrami protokolu sa zapisuje podľa pravidiel:

Kľúčové_slovo=hodnota;Kľúčové_slovo=hodnota; ...

Príklad:

RC=1;RT=500;KPX=YES;

Ak nebolo v inicializačnom stringu nájdené kľúčové slovo s platnou hodnotou, použije sa implicitná hodnota podľa tabuľky.

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy bodov: AI, AO, CI, CO, DI, DO, TIR, TOR, TIA, TOA.

Konfigurácia vyžaduje zadať:

 • typ bodu PA alebo KL
 • adresa (pre KL fyzická adresa v zariadení)
 • veľkosť bloku dát daného bodu (pre PA vždy 0)

Literatúra


-

Zmeny a úpravy


 • Marec 1999 - dopracovanie protokolu TOCCATA2 V.0.
 • Apríl 1999 - odladená TOCCATA2 V.0.
 • Apríl 2002 - pridaná verzia TOCCATA1 V.2.
 • 7. máj 2002 - zmena chovania bodov KL veľkosti 2 byty typu TiR a ToR - zrušené interné násobenie získanej hodnoty *60, predpokladá sa teda že vstupná hodnota je v sekundách.

Revízie dokumentu


 • Ver. 1.2 – 8. feb. 2000 – Aktualizácia pre verzie 4.07 a 4.10
 • Ver. 1.3 – 22.máj 2000 – Pridaný parameter protokolu WFT.
 • Ver. 1.4 – 21. júl 2000 – Pridaný parameter protokolu SACK.
 • Ver. 1.5 - 26. nov. 2001 - Pridaný parameter protokolu PAF.
 • Ver. 1.6 - 5. apr. 2002 - Pridaná verzia TOCCATA1 V.2.

Súvisiace stránky:

Write a comment...