Monitorovanie zmien v konfigurácii objektu typu Užívateľ

Objekt typu Užívateľ má v konfigurácii systému špeciálne postavenie vzhľadom na to, že:

  • slúži ako identifikátor osoby, ktorá so systémom pracuje alebo mení jeho konfiguráciu,
  • vo svojej konfigurácii obsahuje podmienky prihlásenia a možností užívateľa.

Keďže užívateľ priamo ovplyvňuje konfiguráciu alebo chod aplikácie, je v určitých prípadoch dôležité mať záznamy nielen o ich aktivite, ale aj o zmenách v ich konfigurácii.

Aktivita užívateľov (prihlásenie, odhlásenie) je štandardne monitorovaná v monitorovacej databáze. V prípade, že táto úroveň sledovania nie je dostačujúca, je možné využiť úplné monitorovanie objektov typu Užívateľ.

Úplné monitorovanie centrálne zaznamenáva nielen aktivity užívateľa ako prihlásenie/odhlásenie, zmena hesla, vypršanie hesla, ..., ale aj zmeny konfigurácie všetkých objektov typu Užívateľ. Monitorovanie prebieha formou priebežného generovania rozšírených informácií do monitorovacej databázy procesom D2000 Server.


Write a comment...