Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pripojovanie na zobrazenie umožňuje vytvoriť väzbu grafického objektu na objekt systému D2000 tak, aby zobrazoval jeho stav. Grafický objekt nemusí zobrazovať iba číselnú hodnotu systémového objektu, ale môže v závislosti na jeho stave meniť svoju farbu alebo tvar.

Parametre pripojovania sa konfigurujú v paletke Pripojenie objektu. Ak táto paletka nie je otvorená na ploche grafického editora, je potrebné ju otvoriť.


Pripojenie objektu na zobrazenie

 1. Vyberte grafický objekt, ktorý chcete pripojiť na zobrazenie.
 2. V paletke Pripojenie objektu definujte nasledujúce parametre:

  • Vyberte objekt (tlačidlo 1) alebo lokálnu premennú (tlačidlo 2), ktorého atribút bude grafický objekt zobrazovať.
  • V prípade objektu typu Štruktúrovaná premenná je potrebné určiť bunku, ktorej hodnotu má grafický objekt zobrazovať. Jednoznačná pozícia bunky v štruktúrovanej premennej je definovaná názvom stĺpca - položka Stĺpec a číslom riadku - položka Riadok. Pre objekt typu Pole hodnôt je potrebné určiť, ktorý prvok poľa má objekt zobrazovať - položka Riadok. Hodnota riadku môže byť zadaná aj dynamicky - pomocou indexovej lokálnej premennej (tlačidlo (3) - L).
  Paletka Pripojenie objektu
 3. Kliknite na záložku Prekresľ. a vyberte spôsob prekresľovania grafického objektu.
  Paletka Pripojenie objektu - Prekresl.

  Prekresľovanie objektu určuje, akým spôsobom bude objekt vykreslený v grafickej schéme, ak dôjde k zmene hodnoty pripojeného objektu systému D2000, a ako má byť objekt vykresľovaný pri blikaní. Na výber sú tieto spôsoby prekresľovania objektov:
  • Celá časť objektu - prekresľuje sa celý grafický objekt aj s pozadím,
  • Objekt - prekresľuje sa iba samotný objekt,
  • Objekt s podkladom - prekresľuje sa objekt, pod ktorým je ako podklad nakreslený obdĺžnik. Tento podkladový obdĺžnik preberá farbu podkladu (P).
 4. Ak sa v paletke nachádza záložka Dynamika, je možné definovať aj parametre dynamického zobrazovania. Tento spôsob zobrazovania grafických objektov bližšie popisuje kapitola Pripojovanie na dynamické zobrazovanie.

Poznámka: Kliknutím na tlačidlo (V - vzor) sa všetky parametre pripojovania nastavia podľa naposledy pripájaného objektu. Prejaví sa to vyplnením jednotlivých položiek v paletke Pripojenie objektu.

1 Comment

 1. Anonymous

  Dobrý deň. Do GRE pribudla pri zobrazení položka "Bublina", do ktorej sa pripájajú komponenty. K čomu to ale slúži?

Write a comment...