Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Grafický objekt, ktorý chcete editovať, je potrebné predtým vybrať. S takto označeným objektom je možné následne pohybovať, rotovať, kopírovať, meniť jeho rozmery, farby, vzorky apod. Vybrať môžete samostatný objekt (selektívny výber) alebo skupinu viacerých objektov (výber bloku objektov alebo výber skupiny objektov).

Súvisiace stránky:

Write a comment...