GIT história objektov umoňuje záznam všetkých zmien nad objektami spolu aj so samotnou informáciou, aké zmeny v nastaveniach objektu nastali.  Ako verzionovací systém pre ukladanie zmien objektov v systéme D2000 je použitý Git.

Konfigurácia

Konfigurácia GIT histórie objektov je možná pomocou TELL príkazov, alebo je ich možné nastaviť ako parametre procesu D2000 Server.

Aby bolo možné využívať GIT históriu objektov je potrebné najprv nastaviť cestu k repozitáru (TELL príkaz REPOSITORY INIT <cesta> pričom ak na danej ceste neexistuje repozitár bude vytvorený, alebo parameter procesu servera D2000 XmlGitRepositoryPath, ale na danej ceste už musí existovať repozitár). Následne je potrebné zapnúť samotné zaznamenávanie histórie (TELL príkaz REPOSITORY ON, alebo parameter procesu servera D2000 XmlGitRepositoryEnabled).

Ak sa jedná o redundantný systém so spoločným repozitárom, je vhodné nastaviť parameter procesu servera D2000 XmlGitSharedRepoInRedundancy, aby zmeny do repozitára zapisoval len aktívny(hot) server.

Použitie

Prezeranie histórie objektov so zaznamenanými zmenami je možné aj keď je záznam histórie aktuálne vypnutý. Je ale nutné aby bola nastavená cesta k repozitáru, z ktorého sa dané informácie načítavajú.

Okno GIT histórie objektov je rozdelené na viacero častí:

  1. Filter typu objektu
  2. Filter názvu objektu
  3. Zoznam uskutočnených zmien 
  4. Náhľad uskutočnených zmien

Filter typu objektu

V hornej časti sa nachádza filter logických skupín objektov. Pod ním sa nachádza zoznam typov objektov.

Filter názvu objektu

V hornej časti sa nachádza ovládanie tabuľky. Pod ním sa nachádza zoznam objektov ktoré vyhovujú filtru typu objektov a filtru logickej skupiny.

Zoznam uskutočnených zmien

V hornej časti sa nachádza ovládanie tabuľky spolu s fulltextovým filtrom. Fulltextový filter vyhľadáva len pre zobrazené záznamy, ak je záznamov viac ako je možné zobraziť na konci zoznamu sa zobrazí "Nahrať viac záznamov", pričom kliknutím na tento riadok sa zobrazia ďalšie záznamy. Kliknutím na jednotlivé v zozname sa zobrazí náhľad uskutočnenej zmeny.

Bočný panel filtra s možnosťou filtrácie v danom období a možnosti výberu počtu záznamov na jednu stránku. Vpravo hore sa nachádza tlačidlo pre nastavenie defaultných hodnôt.


Náhľad uskutočnených zmien

Tento náhľad je rozdelený na dve časti, pričom ľavá strana zobrazuje starú verziu a pravá strana zobrazuje novú verziu objektu pričom sú vyznačené zmeny, ktoré boli uskutočnené pre daný záznam. V hornej časti sa nadzádzajú možnosti pre uloženie starej alebo novej verzie súboru  a navigovanie po jednotlivých zmenách medzi starou a novou verziou .


Write a comment...