Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Vizualizácia horizontálnej nádrže s alarmom výšky hladiny

Hodnoty jednotlivých sledovaných údajov nádrže sú reprezentované parametrami  (_Value_01, _Value_02, _Value_03, _Value_04) typu Real.
Formátovanie zobrazenia hodnôt  (_Value_01, _Value_02, _Value_03) je nastavená podľa masiek (_Mask_1, _Mask_2, _Mask_3). 
Hodnota parametra (_Value_04) reprezentuje grafické zobrazenie výšky stĺpika a jeho farby - napr. ukazovateľa hladiny kvapaliny v nádrži.
Na základe definície  hodnôt hraničných technologických medzí  VHL, HL, LL a VLL  na tomto zobrazovanom objekte (_Value_04), dochádza i k nastaveniu farebnej interpretácie pozadia nádrže podľa farieb nastavených v zobrazovacej palete.
Parametrami (_Alarm_Min) a (_Alarm_Max) sa nastaví zobrazenie 
varovania a výstrahy pri inej ako normálnej hodnote parametrov. 
Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

_Value_01

 • Typ Real
 • Prvý zobrazovaný parameter nádrže
 • Technická jednotka sa preberá z definície technickej jednotky zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_1)

_Value_02

 • Typ Real
 • Druhý zobrazovaný parameter nádrže
 • Technická jednotka sa preberá z definície technickej jednotky zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_2)

_Value_03

 • Typ Real
 • Tretí zobrazovaný parameter nádrže
 • Technická jednotka sa preberá z definície technickej jednotky zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_3)

_Value_04

 • Typ Real
 • Hodnota tohoto parametra vyjadruje výšku a zafarbenie zobrazovaného stĺpika hladiny,  podľa definície v zobrazovacej palete
 • Podľa hodnôt hraničných technologických medzí  VHL, HL, LL a VLL, zobrazovaného objektu, dochádza k nastaveniu farebnej interpretácie pozadia nádrže, podľa definície v zobrazovacej palete.
 • Pre zvýraznenie výstrahy o dosiahnutí hraničných hodnôt maxima, resp.minima sa súčasne zobrazuje i výstražný výkričník

_Mask_1

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{###.0}"

_Mask_2

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"

_Mask_3

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"

_Alarm_Min

 • Typ Bool
 • Farebná interpretácie signalizačnej kontrolky alarmu minimálnej hladiny.
 • Hodnota TRUE charakterizuje normálny stav
 • Hodnota FALSE charakterizuje výstražný stav
 • Ak hodnota nie je nastavená, signalizačná kontrolka sa nezobrazuje
 • Farebná interpretácia signalizačnej kontrolky sa riadi definíciou farieb v zobrazovacej palete.

_Alarm_Max

 • Typ Bool
 • Farebná interpretácie signalizačnej kontrolky alarmu dosiahnutia maxima.
 • Hodnota TRUE charakterizuje normálny stav
 • Hodnota FALSE charakterizuje výstražný stav
 • Ak hodnota nie je nastavená, signalizačná kontrolka sa nezobrazuje
 • Farebná interpretácia signalizačnej kontrolky sa riadi definíciou farieb v zobrazovacej palete.

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave _Value_01  = 50 , _Value_02 = 50  , _Value _03 = 50 , _Value_04  = 50

Varianthorizontálny
Nádrž


S.com.ipesoft.lib.Tank_AI.V5.0.1.H

Neplatné hodnoty parametrov _Value_10, _Value_02, _Value _03, Value _04 sú vizualizované pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej palety nasledovne:  -   . 


Prezentácia rôznych úrovni naplenia nádrže v závislosti od hodnôt parametrov  (_Value_01, _Value_02, _Value _03, Value _04) .

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

_Value_01_Value_02_Value_03_Value_04_Alarm_Min_Alarm_MaxPrezentácia stavuDruhý stav pri blikaní

Význam stavu

5050500TRUEFALSE


prázdna nádrž
50505050TRUEFALSE


normál
505050100TRUEFALSE


plná nádrž
ERROR

Error

Prezentácia signalizácie varovných, resp. alarmových, stavov

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

_Alarm_Min_Alarm_MaxPrezentácia stavuVýznam varovných, resp. alarmových, stavov
TRUETRUE

Normal
TRUEFALSE

Horna hranica
FALSETRUE

Dolná hranica
FALSEFALSE

Horna i dolna hranica
Bez parametraBez parametra

Bez varovania
 • No labels