Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Identifikátor

Identifikátory v skripte slúžia ako prostriedok (nástroj) na sprístupnenie hodnoty objektu alebo lokálnej premennej. V prípade, že ide o štruktúrovanú hodnotu, je možné prostredníctvom identifikátora pristúpiť k celej hodnote, riadku štruktúrovanej hodnoty alebo k jej položke.

Nasledujúci obrázok znázorňuje a pomenúva všetky možné spôsoby odkazu na hodnotu použiteľné v ESL:

Identifikátor hodnoty

Poznámky:

  • Hodnotu označujú len farebné políčka.
  • Políčko zafarbené na zeleno predstavuje hodnotu (skupinu hodnôt v prípade štruktúry), kde nie sú odkazy na iné objekty (ALIAS alebo stĺpec typu Objekt).
  • Políčko zafarbené na červeno predstavuje hodnotu (skupinu hodnôt v prípade štruktúry), kde sú odkazy na iné objekty (ALIAS alebo stĺpec typu Objekt).
  • Kombinácia farieb zelená + červená predstavuje hodnotu (skupinu hodnôt v prípade štruktúry), kde môžu byť kombinované hodnoty aj odkazy.
  • Každý spôsob odkazu na hodnotu je pomenovaný (červený text nad políčkom).

Príklady k jednotlivým typom odkazov na hodnotu:

Typ odkazu (meno) Popis hodnoty Príklad
IC_C Konštanta "Text", 1, ...
IC_HOBJ_EXPR Výraz typu HOBJ interpretovaný ako odkaz na objekt. Tento je v zátvorkách na pozícii, kde je očakávaný identifikátor. (20), (Sec\HBJ)
IC_VOBJ_EXPR Tri výrazy v zátvorke oddelené čiarkami:
  1. jednoznačný identifikátor - výraz typu HOBJ
  2. číslo riadku - výraz typu INT
  3. číslo stĺpca - výraz typu INT

Poznámka: Odkaz je možné použiť ako odkaz na archívny objekt len pre akcie GETARCHVAL, GETARCHARR a SETDT_LINEOBJ.

(H.Struct\HBJ, 2, 3)
IC_O Objekt iného typu ako Štruktúrovaná premenná. Sec, SysTime, Meraný bod, ...
IC_O_R Objekt typu Štruktúrovaná premenná. SV.Struktura
IC_O_R_R Riadok objektu typu Štruktúrovaná premenná. Ak je index 0, ide o celú hodnotu podobne ako pri IC_O_R. SV.Struktura[2], SV.Struktura[0]
IC_O_R_RIA Položka riadku objektu typu Štruktúrovaná premenná. Položka je typu Objekt (odkaz na objekt). SV.Struktura[2]^Object
IC_O_R_RIN Položka riadku objektu typu Štruktúrovaná premenná. Položka nie je typu Objekt (odkaz na objekt). SV.Struktura[2]^Text
IC_L Lokálna premenná typu BOOL, INT, TEXT, TIME alebo REAL.  
IC_L_CONST Konštantná (inicializovaná) Lokálna premenná typu BOOL, INT, TEXT, TIME alebo REAL.  
IC_L_AN Lokálna premenná typu ALIAS (netypový). ALIAS _a
IC_L_AT Lokálna premenná typový ALIAS (bez indexu alebo prístupu na položku). ALIAS (SD.RecordDef) _recA
IC_L_AT_R Riadok objektu typu Štruktúrovaná premenná na ktorú aktuálne odkazuje typový ALIAS. Ak je index 0, ide o celú hodnotu. _recA[1] alebo celá hodnota
_recA[0]
IC_L_AT_RIA Položka riadku objektu typu Štruktúrovaná premenná na ktorú aktuálne odkazuje typový ALIAS. Položka je typu Objekt (odkaz na objekt). _recA[1]^Object
IC_L_AT_RIN Položka riadku objektu typu Štruktúrovaná premenná na ktorú aktuálne odkazuje typový ALIAS. Položka nie je typu Objekt (odkaz na objekt). _recA[1]^Text
IC_L_RNA Lokálna premenná typu Record. Odkaz na celú hodnotu. RECORD NOALIAS (SD.RecordDef) _recNA
IC_L_RNA_R Riadok lokálnej premennej typu Record. Ak je index 0, ide o celú hodnotu podobne ako pri IC_L_RNA. _recNA[1] alebo celá hodnota _recNA[0]
IC_L_RNA_RIA Položka riadku lokálnej premennej typu Record. Položka je typu Objekt (odkaz na objekt). Vzhľadom na zakázané odkazy na objekty táto položka prestavuje jednoduchú hodnotu (bez preddefinovaného typu hodnoty). _recNA[1]^Object
IC_L_RNA_RIN Položka riadku lokálnej premennej typu Record. Položka nie je typu Objekt (odkaz na objekt). Na rozdiel od IC_L_RNA_RIA má položka definovaný typ hodnoty. _recNA[1]^Text
IC_L_R Lokálna premenná typu Record. Odkaz na celú hodnotu. RECORD (SD.RecordDef) _rec
IC_L_R_R Riadok lokálnej premennej typu Record. Ak je index 0, ide o celú hodnotu podobne ako pri IC_L_R. _rec[1] alebo celá hodnota
_rec[0]
IC_L_R_RIA Položka riadku lokálnej premennej typu Record. Položka je typu Objekt (odkaz na objekt). _rec[1]^Object
IC_L_R_RIN Položka riadku lokálnej premennej typu Record. Položka nie je typu Objekt (odkaz na objekt). _rec[1]^Text
IC_L_NR Lokálna premenná typu Record (nie je definovaný typ štruktúry). Odkaz na celú hodnotu. RECORD () _rec
IC_L_NR_R Riadok lokálnej premennej typu Record (nieje definovaný typ štruktúry). Ak je index 0, ide o celú hodnotu podobne ako pri IC_L_NR. _rec[1] alebo celá hodnota
_rec[0]
IC_L_NR_RII Položka riadku lokálnej premennej typu Record (nie je definovaný typ štruktúry). Stĺpec je definovaný číslom. _rec[1]^_iCol
IC_L_NRNA Lokálna premenná typu Record (nie je definovaný typ štruktúry). Odkaz na celú hodnotu. RECORD NOALIAS () _recNA
IC_L_NRNA_R Riadok lokálnej premennej typu Record (nie je definovaný typ štruktúry). Ak je index 0, ide o celú hodnotu podobne ako pri IC_L_NRNA. _recNA[1] alebo celá hodnota
_recNA[0]
IC_L_NRNA_RII Položka riadku lokálnej premennej typu Record (nie je definovaný typ štruktúry). Stĺpec je definovaný číslom. _recNA[1]^_iCol
Write a comment…