Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Existujú funkcie (alebo akcie), ktoré pracujú s textovými súbormi a tieto nemusia byť kódované zhodne, teda v UTF-8. Táto skutočnosť je vyjadrená parametrom encoding definujúcim spôsob konverzie, ktorá sa má uplatniť pri čítaní alebo zápise do textového súboru.

Funkcie ESL podporujú tieto kódovania znakov:

KódovanieSynonymá
Windows-1250Windows_1250
Windows-1251Windows_1251
Windows-1252 Windows_1252 
ISO-8859-1IEC_8859-1, iso-ir-100, csISOLatin1, latin1, l1, IBM819, CP819
KZ-1048KZ_1048
UTF-8      *1)UTF_8, UTF8
UTF-8;BOM    *1)UTF_8;BOM, UTF8;BOM
UTF-16LE    *1)UTF_16LE, UTF16LE
UTF-16LE;BOM    *1)UTF_16LE;BOM, UTF16LE;BOM
UTF-16BE    *1)UTF_16BE, UTF16BE
UTF-16BE;BOM    *1)UTF_16BE;BOM, UTF16BE;BOM
@OS_ACTUAL@    *2) 
@APP_DEFAULT@    *3) 
Binary    *4) 

Poznámka 1:
Pri kódovanach UTF-8 a UTF-16 je možné špecifikovať, či má byť vo výstupnom súbore na začiatku uvedená značka BOM (Byte Order Mark). Ak je zadané kódovanie napr. "UTF-8", značka uvedená nebude, ak je zadané kódovanie "UTF-8;BOM", značka uvedená bude. Ak sa značka BOM nachádza v čítanom súbore, použije sa na identifikáciu kódovania súboru a ďalej sa ignoruje.

Poznámka 2:
Aktuálne kódovanie operačného systému, na ktorom beží proces.

Poznámka 3:
Východiskové kódovanie aplikácie, globálne pre všetky procesy, nastaviteľné v parametroch pre D2000 Server.

Poznámka 4:
Toto kódovanie je ekvivalentné kódovaniu ISO-8859-1 s tým rozdielom, že pri čítaní a zápise z/do súboru sa zachovajú všetky bajty nezmenené. Tj. nevynecháva sa prípadná značka BOM, ani sa nenormalizujú konce riadkov.

Write a comment…