Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V menu D2SMC je možné otvoriť dialóg s nastaveniami inštancie D2000:


Po kliknutí na položku sa zobrazí dialóg:


Software updates

Tu sa vykonáva nastavenie periódy kontroly novších verzií D2000. Možnosti sú: kontrolovať denne, týždenne, mesačne alebo nekontrolovať nikdy.

Automatickú kontrolu vykonáva v nastavenej perióde proces D2000 Server. V prípade že sú dostupné opravy pre nainštalovanú verziu, nastaví sa táto informácia do objektu SystemInfo a následne sa vygeneruje procesný alarm na tomto objekte

Po kliknutí na tlačidlo Check now sa kontrola vykoná ihneď a je zobrazené okno s informáciami o dostupnosti opravných balíčkov ako aj novšej verzie D2000.

Telemetry

Zaškrtnutím políčka Allow D2000 to send... je možné povoliť posielanie diagnostických dát do IPESOFTu.


Dáta odosiela proces D2000 Server cez REST API na doménu https://d2cloud.ipesoft.com/diagcollect, sú v JSON formáte, neobsahujú žiadne citlivé údaje. Perióda odosielania je 1 hodina.


Odosielajú sa tieto informácie:

 • štartovacie parametre aplikácie
 • informácie o verzii a produkte D2000
 • unikátne anonymné ID inštalácie
 • meno, veľkosť a čas modifikácie binárneho súboru D2000 kernel
 • čas štartu kernela
 • stav kernela
 • počet sekúnd od štartu kernela
 • verzia operačného systému
 • procesorová platforma

Povolením posielania diagnostických dát do IPESOFTu je možné obísť obmedzený časový limit prevádzky DEMO licencie. Každé úspešné odoslanie posunie čas vypršania DEMO licencie na aktuálny čas +2 hodiny.


Ukážka reálnych odosielaných dát:

{
  "signedcontent":{
    "payload":{
      "command_line":"D:\\D2000\\D2000_EXE\\bin64\\kernel.exe /CTestAEdaAsa /X1 /ESQLANYs_ASA12s_ststapp101v;SQLANYs_ASA12a_ststapp101v",
      "d2000_level":"RUNTIME",
      "d2000_product":"BASIC",
      "d2000_release":"P180413057-01",
      "d2000_version":"V11.02.057",
      "iid":"NG5fp1v6ysbsRo+Yzy0dsg==",
      "image_name":"kernel.exe",
      "image_size":28440595,
      "image_ts":"2018-04-16T08:53:18.000Z",
      "kernel_start_ts":"2018-04-19T06:18:12.255Z",
      "kernel_state":"RS_HS",
      "kernel_uptime":3908,
      "os_info":"Windows 8.1",
      "platform":"x64",
      "subject":"d2000_diag_v1"
    },
    "signature_version":1,
    "nonce":"jdDTHh8svU/wFJog/Sk1/A=="
  },
  "signature":"4L4YPIhwJN3o8tagSrWVsjVSft7iYL6Q8/V+B6DnRbydBUaLBYfsTMbGVoVcl7DOjxGg8VS5RYJj54CrMHJ2BQ=="
}

Proxy

V prípade, že zo siete je prístup na internet možný len cez proxy server, zapnite voľbu Manual proxy configuration a vyplňte adresu a port proxy servera. Informácie o proxy Vám poskytne Váš sieťový administrátor.

Tlačidlom Test connection je možné otestovať spojenie.


Write a comment…