Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
bool32 (_stdcall *TimeToItems)(D2Time Tm, unsigned int *Year, unsigned int *Month, unsigned int *Day, unsigned int *Hour, unsigned int *Min, unsigned int *Sec, unsigned int *Msec);

Parametre
Tm Čas vo formáte systému D2000.
Year, Month, Day, Hour, Min, Sec, Msec Pointre na jednotlivé položky, kde sú zapísané hodnoty v rozsahoch podľa funkcie TimeFromItems.

Popis

Funkcia rozloží čas vo formáte systému D2000 na jednotlivé zložky.Write a comment…