Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Deklarácia
D2Time (_stdcall *TimeFromItems)(unsigned int Year, unsigned int Month, unsigned int Day, unsigned int Hour, unsigned int Min, unsigned int Sec, unsigned int Msec);

Parametre
Year Rok - rozsah 1972 až 2099.
Month Mesiac - rozsah 1 až 12.
Day Deň - rozsah 1 až 31.
Hour Hodina - rozsah 0 až 23.
Min Minúta - rozsah 0 až 59.
Sec Sekunda - rozsah 0 až 59.
Msec Milisekunda - rozsah 0 až 999.

Popis

Funkcia vráti čas vo formáte D2000 z hodnôt rozloženého času.


Návratová hodnota

Čas vypočítaný podľa vstupných parametrov.Write a comment…