Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Procesné alarmy sa môžu nachádzať v rôznych stavoch. Prehľad jednotlivých stavov je uvedený v tabuľke.

Stav alarmu Príčina
Normálny (NoAlarm) Nenastala podmienka pre vznik procesného alarmu.
Alarm Nastala podmienka pre vznik procesného alarmu.
Kvitovaný (Potvrdený) Procesný alarm bol potvrdený obsluhou.
Blokovaný Alarm bol zablokovaný obsluhou, alebo pri konfigurácii alarmu v procese D2000 CNF bola vybratá voľba Silent.
Nekvitovaný Pre povinne kvitovaný stavový alarm je splnená podmienka pre zánik alarmu skôr, ako bol kvitovaný.

Súvisiace stránky:

Write a comment…