Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proces D2000 HI je možné odštartovať ľubovoľným z nasledujúcich spôsobov.

Štartovanie procesu HI prostredníctvom ikony

  1. V adresári systému D2000 sa nachádza ikona s označením D2000 HI.
  2. Proces HI odštartujete dvojitým kliknutím na túto ikonu.
Ikona D2000 HI- ikona procesu HI

Táto ikona sa dá vymeniť ikonou s meno D2000_HI.ico umiestnenou v adresári aplikácie. Táto možnosť umožňuje odlíšiť ikony štartovania HI pre jednotlivé aplikácie.


Štartovanie procesu HI prostredníctvom ponuky Start

  1. Stlačte tlačidlo Start v ľavom dolnom rohu pracovnej plochy operačného systému Windows Vista a vyšší.
  2. Umiestnite kurzor myši na položku Programs.
  3. V ponuke, ktorá sa otvorí ukážte kurzorom na programovú zložku D2000 V11.00.
  4. Kliknite na položku D2000 HI.

Štartovanie procesu HI z príkazového riadku

  1. Stlačte tlačidlo Start v ľavom dolnom rohu pracovnej plochy operačného systému Windows Vista a vyšší.
  2. Vyberte položku Run…
  3. Zadajte cestu, názov exe tvaru procesu HI (hi.exe) a štartovacie parametre procesu.
  4. Stlačením tlačidla OK odštartujte proces HI.


Poznámka: Ak štartovaný proces HI s rovnakým menom už beží na inom počítači, zobrazí sa správa, ktorá informuje užívateľa o už bežiacom procese HI, na ktorom počítači beží a meno prihláseného používateľa. Užívateľ môže zastaviť tento proces kliknutím na tlačidlo Zastaviť bežiaci proces a pokračovať.

Upozornenie

V prípade, že HI beží lokálne, tak varovné okno ponúkne možnosť prepnúť sa na toto bežiace HI - tlačidlo Prepnúť na bežiaci proces.

Upozornenie

Write a comment…