Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurácia web aplikácie sa realizuje v sekcii application konfiguračného súboru smartweb.json.

Tu je možné definovať dobu nečinnosti prihláseného užívateľa (s otvorenou aspoň jednou SmartWeb stránkou) v minútach, po ktorej bude automaticky odhlásený (userSessionMaxInactivePeriod), ak tento atribút nie je definovaný priamo na objekte užívateľ v systéme D2000. Atribútom httpSessionMaxInactivePeriod sa definuje doba po zatvorení všetkých tabov, po ktorej bude zrušená session prihláseného užívateľa.

Sekcia development

V sekcii development sa povoľuje vývojársky režim prístupu ku stránkam (devModeEnabled, zároveň povoľuje klávesovú skratku CTRL+ALT+D) a taktiež sa tu povoľuje rebundlovanie aplikácie (rebundlingEnabled, klávesová skratka CRTL+ALT+R).

Sekcia webResourceDirectories

V tejto sekcii je potrebné zadefinovať celú cestu k adresáru aplikácie (directoryPath), definujú sa tu potrebné JavaScript knižnice (dependencies), ktoré budú automaticky stiahnuté. Atribút downloadBundleEngine určuje či má byť pred štartom aplikácie stiahnutý bundle engine - potrebné len pri prvom štarte aplikácie. Atribútom downloadProxyUrl sa nastavuje adresa proxy servera, ak je potrebný a atribút bundleAtServerStart určuje či má byť aplikácia rebundlovaná pri štarte webového servera - potrebné len ak boli zdrojové súbory stránok modifikované a nebol rebundlovanie nebolo zavolané manuálne.

smartweb.json
{
  "application": {
    "httpSessionMaxInactivePeriod": "5",
    "userSessionMaxInactivePeriod": "30",


    // Development section defines if DEV mode and rebundling operation is enabled (default values are true)
    "development": {
      "devModeEnabled": "true",
      "rebundlingEnabled": "true"
    },

    // Definition of application resource directories and corresponding configuration of SmartWeb Bundle Engine
    "webResourceDirectories": [
      {
        "type": "APPLICATION",
        "downloadBundleEngine": "true",
        "downloadProxyUrl": "http://proxy:3128",
        "bundleAtServerStart": "true",
        "applicationFilesFilter": "glob:{*.js,pages/*.js}",
        "componentFilesFilter": "glob:{custom/components.js}",
        "dependencies": [
          "npm:bootstrap@3.3.7"
        ],
        "directoryPath": "D:\\IdeaProjects\\smart-web\\cust\\cust-tutorial\\cust-tutorial-src\\src\\main\\javascript\\app"
      }
    ]
  } 
}
Write a comment…