Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Realizovaním krokov popísaných v predchádzajúcej kapitole, aplikačný server Tomcat spustí pri svojom štarte aj SmartWeb Java EE aplikáciu. Pri prvom spustení si SmartWeb automaticky pre seba vytvorí štandardný konfiguračný súbor smartweb.json, v prípade ak táto konfigurácia neexistuje.  Vytvorený konfiguračný súbor sa nachádza v adresári aplikačného servera Tomcat /conf/applications/<nazov .war súboru aplikácie>/smartweb.json. Tento konfiguračný súbor je možné meniť kedykoľvek, aj počas behu aplikácie. Zmeny sa ale prejavia až pri reštarte (redeploymente) SmartWeb aplikácie.

Konfiguračný súbor smartweb.json má nasledovnú štruktúru:

{
	"connections": [ 
		/* pole objektov s konfiguráciami konekcií na D2000 */ 
	],
	"listenableConnection": { 
		/* objekt s konfiguráciou reverznej konekcie kvôli DMZ (smerom z D2000 -> SmartWeb) */
	}
	"authentication": { 
		/* objekt s konfiguráciou autentifikácie používateľov */
	}
	"application": {
		/* objekt s konfiguráciou samotnej aplikácie */
		"cometApi": {
			/* objekt s konfiguráciou univerzálneho Comet API */
		},
		"restApi": {
			/* objekt s konfiguráciou univerzálneho REST API */
		},
		"development": {
			/* objekt s konfiguráciou povolenia vývoja web aplikácii na tejto inštancii */
		},
		"tcl" : {
		  	/* objekt s konfiguráciou integrácie SmartWeb aplikácie s tenkým klientom (až od verzie D2000 V12)*/
		},
		"webResourceDirectories": {
			/* objekt s konfiguráciou adresárov so zdrojmi webovej aplikácie */
		},
	}	
}

Detaily jednotlivých položiek konfigurácie sú vysvetlené v nasledujúcich kapitolách.


Write a comment…