Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Maska umožňuje rýchle vyhľadávanie skupiny objektov, ktorých názvy alebo popisy majú určité spoločné znaky. V maskách je možné použiť špeciálne znaky uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Znak Význam znaku
* Nahrádza ľubovoľný počet znakov.
? Nahrádza jeden znak.
[znaky] Umožňuje uviesť niekoľko znakov (bez oddeľovača), ktoré sa môžu vyskytovať na konkrétnej pozícii.
[^znaky] Umožňuje uviesť niekoľko znakov (bez oddeľovača), ktoré sa nemôžu vyskytovať na konkrétnej pozícii.

Maska sa definuje v dialógovom okne, ktoré sa otvorí kliknutím na tlačidlo Výber nachádzajúce sa v okne zoznamu objektov (konfigurácia masky).

Nasledujúca tabuľka obsahuje niekoľko demonštračných príkladov použitia masky.

T1* AND * Všetky objekty, ktorých meno začína reťazcom "T1", a ktoré majú ľubovoľný popis.
??K_COx* AND *priemer Všetky objekty, ktoré obsahujú reťazec "K_COx" nachádzajúci sa v mene objektu za druhým znakom zľava, a ktorých popis končí reťazcom "priemer".
K[123]* AND * Všetky objekty, ktorých meno začína znakom "K", ktorých druhý znak v mene je "1" alebo "2" alebo "3", a ktoré majú ľubovoľný popis.
*[^8] AND ?03*suma Všetky objekty, ktorých meno nekončí znakom "8", a ktorých popis obsahuje reťazec "03" začínajúci druhým znakom zľava a končí reťazcom "suma".
Write a comment…