Objekt typu Linka môže v systéme nadobúdať nasledujúce hodnoty:

Hodnota objektuPríčina
TrueLinka je funkčná.
FalseLinka nie je funkčná.

Poznámka: Riešenie problému závisí od kategórie linky. Každá linka generuje výstupný súbor meno_linky.log nachádzajúci sa v adresári TRACE, ktorý je podadresárom aplikačného adresára. Súbor obsahuje detailnejšie informácie o chybe.


Funkčnosť linky závisí od jej kategórie:

Kategória linkyFunkčnosť
LonWorksPodarilo sa inicializovať dynamickú knižnicu LonWorks (ldv32.dll) a otvoriť špecfikované LON zariadenie.
MOXA IP Serial LibraryPodarilo sa inicializovať dynamickú knižnicu Moxa (Ipserial.dll), vytvoriť spojenie na špecifikované Moxa zariadenia a nastaviť parametre sériového portu.
RFC2217 ClientPodarilo sa nadviazať TCP spojenie s RFC2217 serverom a prípadne zistiť parametre sériového portu.
Serial
Serial Line Redundant
System&Line Redundant
Podarilo sa otvoriť sériový port a nastaviť požadované parametre sériového portu.
SerialOverUDP Device Redundant
SerialOverUDP Line Redundant
SerialOverUDP System&Line Redundant
Podarilo sa obsadiť (bind) špecifikovaný lokálny UDP port (porty).
TCP/IP-TCP
TCP/IP-TCP Redundant

TCP/IP-TCP System Redundant
Podarilo sa nadviazať TCP spojenie (klientské protokoly), resp. podarilo sa obsadiť (bind) špecifkovaný lokálny port (serverovské protokoly).
TCP/IP-UDPPodarilo sa obsadiť (bind) špecifikovaný lokálny UDP port.

Poznámka:Hodnota objektov typu Komunikačná linka môže mať nastavené aj flagy (užívateľské príznaky). V súčasnosti sú implementované pre nasledovné kombinácie typov liniek a protokolov:


Súvisiace stránky:

Write a comment...