Rozšírená implementácia funkcií v ESL

Štandardná množina funkcií, ktorá je v ponuke pre matematické výrazy, je v ESL rozšírená o nasledujúce funkcie:

Funkcie pre prácu so súbormi a adresármi:

Funkcie pre prácu s adresármi:

* Použitie len pre platformy Windows a Linux

Funkcie pre prácu s XML súbormi


Poznámka: V systéme D2000 je možné implementovať aplikačnú funkcionalitu použitím jazyka JAVA. Ekvivalenty k ESL funkciám sú uvedené v samostatnej on-line dokumentácii, ktorá sa nachádza v podadresári Help programového adresára systému D2000.

Write a comment...