Konfigurácia zostáv a grafov


Prístup k ponuke Konfigurácia je možný v ponuke Otvor/Zostavy, Grafy alebo kliknite na tlačidláv Hlavnom nástrojovom paneli (alebo stlačte CTRL+Q, CTRL+T).

Po výbere položky sa zobrazí nasledovné výberové okno voľby konfigurácie pre objekty Zostava alebo Graf:


Zo zoznamu v ľavej časti dialógového okna vyberte Zostava alebo Graf (prednastavené podľa výberu položky v ponuke Otvor/Zostavy, Grafy)  a následne v pravej časti požadovanú zostavu alebo graf kliknutím na jej názov.

Prostredníctvom tlačidiel zvolíme požadované akcie konfigurácie pre konkrétnu Zostavu alebo Graf:


Ikony v tlačidlách závisia od typu akcie:Vytvorenie nového objektu.


Zmena parametrov objektu.


Zrušenie objektu.


Zaradenie objektu do logických skupín.


Potvrdenie výberu pre otvorenie objektu.


Zobrazenie/schovanie filtra/zoznamu pre triedenie objektov v ľavej časti dialógového okna .


Vymaže zadaný text vo filtri. Tlačidlo je aktívne, len ak je vo filtri napísaný text.


Write a comment...