Page tree
Title: Nastavenia PostgreSQL pre optimálny výkon archívu  
Author: D2000 Dev Team Jun 22, 2018
Last Changed by: D2000 Dev Team Jul 31, 2018
Tiny Link: (useful for email) https://doc.ipesoft.com/x/1JyLAg
Export As: Word · PDF  
Incoming Links
D2000 V21 Dokumentácia (3)
    Page: Archivovanie údajov v systéme D2000
    Page: Inštalačné požiadavky
    Page: Archív - ladenie a debugovanie
Hierarchy
Parent Page
    Page: Podpora PostgreSQL v systéme D2000
Labels
Global Labels (1)
Outgoing Links
External Links (1)
    https://odbc.postgresql.org/
D2000 V21 Dokumentácia (4)     Page: Podpora PostgreSQL v systéme D2000
    Page: Databázy systému D2000
    Page: Nastavenia PostgreSQL pre optimálny výkon archívu
    Page: Parametre pre archív