Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

HandleJednoznačný identifikátor dátového kontajnera. Hodnota je zhodná s hodnotou, ktorú vráti akcia CNT_CREATE.
userIdentHodnota užívateľom definovaného reťazca v rámci akcie CNT_DEBUG.
Current ItemsAktuálny počet záznamov v kontajneri.
Maximal ItemsMaximálny počet záznamov v kontajneri (resetuje voľba Reset counters).
Current SizeVeľkosť kontajnera v Bytoch.
In Array modePríznak existencie interného poľa (pozri akciu CNT_CNVTOARRAY).
Created by CNT_CREATEPopisuje spôsob vzniku kontajnera. TRUE – akcia CNT_CREATE. FALSE – akcia GETARCHARR_TO_CNT.

...