Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

  1. Svorkovnica elektrickej siete. Na obrázku je zapojená iba prvá fáza a uzemnenie.
  2. Integrované rozhranie sériovej zbernice RS485.
  3. Rozhranie RS485 na zásuvnom module.
  4. Konektor pre anténu GSM siete.
  5. Optické rozhranie.

Anchor
Obslužný softvér SEP2 MeterView 2017
Obslužný softvér SEP2 MeterView 2017
Obslužný softvér SEP2 MeterView 2017

K elektromeru bol dodaný obslužný softvér SEP2 MeterView 2017, ktorým je možné čítať hodnoty všetkých dostupných registrov a taktiež meniť ich hodnoty a konfigurovať tak správanie elektromera.

...