Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Protokol Siemens SIMATIC RK512

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Anchor
typy_verzie
typy_verzie
Podporované typy a verzie zariadení

...

DátaFormátPopisPrístupTypy bodov
Data block/Extended data block elementsD{B|X}mD{L|R|W|D}n[x]m = číslo "data block" n = word offset v dátovom bloku x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)R/WAi,Ao,Ci,Co
Data block bitsD{B|X}mDn.km = číslo "data block" n = word offset v dátovom bloku k = pozícia bitu [0..15]R/WDi,Do
Memory elementsF{Y|W|D}n[x] alebo M{B|W|D}n[x]n = byte offset v "memory area" x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)RAi,Ci
Memory bitsFn.k alebo Mn.kn = byte offset v "memory area" k = pozícia bitu [0..7]RDi
Input elementsI{B|W|D}n[x] alebo E{B|W|D}n[x]n = byte offset v "input area" x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)RAi,Ci
Input bitsIn.k alebo En.kn = byte offset v "input area" k = pozícia bitu [0..7]RDi
Output elementsQ{B|W|D}n[x] alebo A{B|W|D}n[x]n = byte offset v "output area" x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)RAi,Ci
Output bitsQn.k alebo An.kn = byte offset v "output area" k = pozícia bitu [0..7]RDi

...