Protokol Siemens SIMATIC RK512

Podporované typy a verzie zariadení  
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

Podporované typy a verzie zariadení


Protokol podporuje čítanie dát/zápis údajov z riadiacich PLC automatov Siemens SIMATIC rady S5 a S7. PLC Simatic musia byť vybavené sériovými komunikačnými point-to-point modulmi a to:

Protokol RK512 je transportnou nadstavbou protokolu 3964(R), umožňuje univerzálne čítanie a zápis hodnôt objektov PLC Simatic s minimálnymi zásahmi do aplikačného software PLC (v jazykoch STEP5/7).

Protokol 3964, ktorý je linkovou vrstvou protokolu RK512, má dve varianty a to 3964 a 3964R, líšiace sa iba tým, že 3964R má zabezpečenie dát kontrolnou sumou BCC.

Konfigurácia komunikačnej linky


Konfigurácia komunikačnej staniceParametre protokolu stanice

Dialóg konfigurácia stanice - záložka "Parametre protokolu".
Ovplyvňujú niektoré voliteľné parametre protokolu. Môžu byť zadané nasledovné parametre protokolu stanice:

Tab. č. 1

ParameterPopisJednotka / rozmerNáhradná hodnota
Retry Count
Počet opakovaní výzvy v prípade chyby komunikácie.-2
Retry Timeout
Oneskorenie medzi opakovaním výzvy v prípade chyby komunikácie.ms100 milisek.
Wait First Timeout
Prvé čakanie na odpoveď po odoslaní výzvy.ms100 milisek.
Wait Timeout
Oneskorenie medzi čítaniami odpovede do jej skompletovania.ms50 milisek.
Max Wait Retry
Počet opakovaní čítania odpovede do jej skompletovania.-40
3964 (without BCC)
Povolenie linkového protokolu 3964, t.j. verzie bez zabezpečenia prenosu kontrolnou sumou. Implicitne je použitý protokol 3964R zo zabezpečením kontrolnou sumou BCC.YES/NONO
CPU id
Identifikácia CPU (1 až 4), implicitne nepoužité (hodnota = 0).0,1,2,3,40

Konfigurácia meraných bodov


Možné typy hodnôt bodov: Ai, Ao, Ci, Co, Di, Do.

Adresa meraného bodu je znakový reťazec podľa pravidiel:

Tabuľka č. 2

DátaFormátPopisPrístupTypy bodov
Data block/Extended data block elementsD{B|X}mD{L|R|W|D}n[x]m = číslo "data block" n = word offset v dátovom bloku x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)R/WAi,Ao,Ci,Co
Data block bitsD{B|X}mDn.km = číslo "data block" n = word offset v dátovom bloku k = pozícia bitu [0..15]R/WDi,Do
Memory elementsF{Y|W|D}n[x] alebo M{B|W|D}n[x]n = byte offset v "memory area" x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)RAi,Ci
Memory bitsFn.k alebo Mn.kn = byte offset v "memory area" k = pozícia bitu [0..7]RDi
Input elementsI{B|W|D}n[x] alebo E{B|W|D}n[x]n = byte offset v "input area" x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)RAi,Ci
Input bitsIn.k alebo En.kn = byte offset v "input area" k = pozícia bitu [0..7]RDi
Output elementsQ{B|W|D}n[x] alebo A{B|W|D}n[x]n = byte offset v "output area" x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)RAi,Ci
Output bitsQn.k alebo An.kn = byte offset v "output area" k = pozícia bitu [0..7]RDi

V tabuľke č.2 je uvedený adresný formát používaný v SIMATIC S5, to zn. používanie word offset-u v DB a DX elementoch. Preto je pre DB a DX elementy možné použiť aj adresy vo formáte S7 podľa tabuľky č. 3:

Tabuľka č. 3

DataFormátPopisPrístupTypy bodov
Data block/Extended data block elementsD{B|X}m.DB{B|W|D}n[x]m = číslo "data block" n = byte offset v dátovom bloku x = suffix KF,KG (podľa potreby - viď pozn. 1)R/WAi,Ao,Ci,Co
Data block bitsD{B|X}m.DBXn.km = číslo "data block" n = byte offset v dátovom bloku k = pozícia bitu [0..7]R/WDi,Do

Vysvetlivky:

Poznámka 1:
Suffix je voliteľný a to:

Literatúra


Zmeny a úpravy


-

Revízie dokumentuKomunikačné protokoly