Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kategória linky Serial (sériová komunikácia)
  • Kategória linky SerialOverUDP Device Redundant (sériová komunikácia).
  • Kategória linky RFC2217 Client (sériová komunikácia).
  • Kategória linky TCP/IP-TCP a TCP/IP-TCP Redundant (MODBUS TCP, MODBUS over TCP). Bežne sa používa rezervovaný TCP port číslo 502, ale je možné použiť akýkoľvek iný podľa nastavenia komunikujúceho zariadenia. Číslo linky je nepoužité, nastavte napr. hodnotu 1.
    Pozn: V prípade redundantných systémov je možné zadávať aj viacero mien/adries oddelených čiarkami.

Anchor
linka_parametre
linka_parametre
Parametre protokolu linky

...