Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Oracle Database (verzie 9i, 10g, 11g, 12c, 18c, 19c)
  Poznámka: odporúčame aplikovať dostupné patche na Oracle klienta aj Oracle ODBC ovládač - staršie verzie ovládača a Oracle klienta trpeli rôznymi chybami (presakovanie pamäte, nestabilita a pod.)
 • Microsoft SQL Server (verzie 2000 - 2005)
 • Microsoft Access (verzie 2000 - XP)
 • PostgreSQL (verzie 9.x a vyššie). Dbmanager podporuje štartovací parameter /NQ na lepšiu podporu práce s PostgreSQL (citlivosť na malé/veľké písmená v názvoch tabuliek a stĺpcoch).
  Poznámka 1: v konfigurácii ODBC ovládačov pre PostgreSQL odporúčame nastaviť parameter "Level of rollback on errors" na hodnotu Statement (prípadne Transaction), nie na Nop. Nastavenie Nop spôsobí, že databázové spojenie je po ľubovolnej chybe nepoužiteľné.
  Poznámka 2: v konfigurácii ODBC ovládačov pre PostgreSQL odporúčame nastaviť parameter "Max Varchar" na dostatočne veľkú hodnotu (väčšiu ako maximálna veľkosť VARCHAR stĺpcov), v opačnom prípade môžu byť pri stránkovom prístupe dáta orezané.
  Poznámka 3: v konfigurácii ODBC ovládačov pre PostgreSQL odporúčame ponechať zaškrtnutý parameter "bytea as LO" kvôli korektnej práci s BLOBmi (DB_READ_BLOB, DB_UPDATE_BLOB)
 • Sybase Anywhere (verzie 6 - 12)
 • Informix (verzia 4.10.00.16554, nutné zapnúť na záložke Advanced voľbu Scrollable Cursors a na záložke Environment nastaviť Cursor Behavior na hodnotu "1 - Preserve")
 • Firebird (verzia 2.0.4, natívny ODBC ovládač alebo ovládač od GM - Software)
  Poznámka 1: Natívny ODBC ovládač (verzia 2.0.0.148) neumožňuje editovanie v stránkovom prístupe (browser v HI, akcie PG*). Navonok editovanie funguje, ale do databázy sa zmeny nezapíšu.
  Poznámka 2: ODBC ovládač firmy GM - Software umožňuje pridávanie dát v stránkovom prístupe a editáciu, ale zobrazuje iba prvý riadok v tabuľke.

...