Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Typ objektuRozšírená akciaPopis
Aplikačný modulExport moduluExportovanie objektov aplikačného modulu (členské objekty a príslušný objekt typu AM) do zvoleného adresára.
Zobraziť použitie parametrov moduluZobrazí dialógové okno použitých konfiguračných vlastností všetkých členských objektov vybraného aplikačného modulu.
Skontrolovať modulSpustí kontrolu konzistencie aplikačného modulu.
Náhľad parametrov moduluZobrazí náhľad konfigurácie hodnôt parametrov (pre vývoj).
Zobraziť / Upraviť hodnoty parametrov moduluZobrazí hodnoty parametrov aplikačného modulu s možnosťou ich zmeny (aktualizácia modulu) - ich zmena bude aplikovaná na všetky naviazané konfiguračné vlastnosti členských objektov.
Premenovať parametre moduluZobrazí dialógové okno pre premenovanie parametrov aplikačného modulu.
Odstrániť aplikačný modulOdstráni označený objekt typu Aplikačný modul a všetky jeho členské objekty pod podmienkou, že žiadny z nich nie je použitý mimo aplikačného modulu.
Porovnanie parametrov moduluZobrazí náhľad konfigurácie hodnôt parametrov na základe aktuálnej konfigurácie modulu a staršej verzie modulu (pre vývoj).
Porovnať verejné členy moduluZobrazí dialógové okno pre porovnanie verejných členov aplikačného modulu.
Zobraziť závislosti moduluZobrazí všetky moduly, ktorých členské objekty sú aktuálne použité vo vybranom aplikačnom moduli. Podľa tohto zoznamu možno jednoducho zistiť, ktoré moduly treba označiť ako závislosti vybraného aplikačného modulu.
Archivovaná hodnotaRECALCSpustí Tell príkaz RECALC.
Databáza
Tabuľka
DbManager Diagnostic PackOtvorí sa okno DbManager Diagnostic Pack, pričom sa zobrazujú iba informácie o konkrétnej databáze (vybraný objekt typu Databáza alebo rodič vybraného objektu typu Tabuľka).
EventPoznámkyUmožňuje prehľadné prezeranie poznámok v ESL skripte.
ProcesŠtart procesSpustenie procesu (ekvivalent tell príkazu START).
Stop procesZastavenie procesu (ekvivalent tell príkazu STOP).
Reštart procesReštartovanie procesu (ekvivalent tell príkazu RESTART).
SchémaPoznámkyOtvorí dialógové okno obsahujúce zoznam poznámok v ESL skriptoch.
UžívateľUžívateľ a jeho právaProstredníctvom dialógu Security Browser zobrazí pre konkrétneho užívateľa zoznam skupín objektov, ktoré sú mu priradené.

...