Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • HDLC physical address = k spodným dvom cifrám sériového čísla sa pripočíta hodnota 16. Napríklad elektromer na obrázku má sériové číslo 069788138, adresa je 38 + 16 = 54.
  • HDLC logical address = 1
  • HDLC client address = 16 (0x10) pre neautorizovaný prístup bez hesla, 1 (0x01) s heslom
  • heslo = 12345678

Ďalšie postrehy

Pri nadväzovaní spojenia cez HDLC je nutné, aby SNRM frame neobsahoval vo svojom payload-e hodnoty pre maximumInformationFieldTransmit/Receive. Pre polia maximumWindowSizeReceive/Transmit je overená 4-bytová hodnota 1. Ak SNRM payload obsahuje hodnoty maximumInformationFieldTransmit/Receive, elektromer výzvu ignoruje - nepošle žiadnu (ani zamietavú) odpoveď.