Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Podporované typy a verzie zariadení
Konfigurácia komunikačnej linky
Konfigurácia komunikačnej stanice
Konfigurácia meraných bodov
Scheduler v zariadeniach Siemens Desigo
Scheduler v zariadeniach Delta Controls
Informácie o eventoch
Informácie o alarmoch
Poznámka k cachovaniu adries
Poznámka k zariadeniam Delta Controls
Poznámka k zariadeniam E-DDC3.1
Poznámka k zariadeniam Klimasoft MBG-MSTP
Poznámka k zariadeniam Siemens Desigo
Poznámka k iLON 10 Ethernet adaptéru
Poznámka k implementácii BACnet MS/TP
Poznámka k podpore BBMD (BACnet Broadcast Management Devices)
Tell príkazy
Literatúra
Zmeny a úpravy
Revízie dokumentu

...

  • Anchor
   resubscribe
   resubscribe
   Resubscribe interval: Čas v sekundách, po uplynutí ktorého sa znovu posiela stanici žiadosť o posielanie zmien meraných bodov. Tento parameter sa týka meraných bodov s Request type rovným SubscribeCOV alebo SubscribeCOVProperty.
  • Max APDU: Maximálna veľkosť správy (APDU=application protocol data unit), ktorú KOM proces posiela. Prednastavené hodnota je:
   Menenie prednastavenej hodnoty má zmysel kvôli testovaniu a na prispôsobenie sa staniciam, ktoré sú schopné spracovať iba menšie správy. V súčasnosti zmenšenie parametra Max APDU má vplyv iba na veľkosť a množstvo správ ReadPropertyMultiple-Request. Tieto správy slúžia na periodické čítanie hodnoty meraného bodu (viď konfigurácia meraného bodu).

   Poznámka: Nastavenie Max APDU nemá vplyv na veľkosť parametra max-APDU-length-accepted v APDU BACnet-Confirmed-Request-PDU, ktorým KOM proces oznamuje partnerovi, akú najväčšiu správu je schopný spracovať. Tento parameter je konfigurovaný pomocou parametra protokolu stanice Segment-Response.

  • Priorita: priorita správy v BACnet protokole. Existujú 4 priority, prednastavená je Normal, vyššie sú Urgent, CriticalEquipment a LifeSafety.
  • Rpt_timer & reply: (iba pre LonWorks): parametre Repeat timer a Retry protokolu LonTalk. Prednastavené hodnoty sú 1 a 1.
  • Tx_timer: (iba pre LonWorks): parameter Tx_timer protokolu LonTalk. Prednastavená hodnota je 3.
  • Timeout a retry: timeout v milisekundách na potvrdenie správy. Prednastavená hodnota je podľa protokolu BACnet 3000 ms. Po vypršaní timeoutu sa správa posiela opäť a to až retry-krát. Ak nie je prijaté žiadne potvrdenie, zvýši sa počítadlo chýb na stanici.

   Poznámka: Pri testovaní zariadenia Siemens PXC64-U (komunikácia cez LonTalk) bolo potrebné nastaviť Retry=8, Timeout=300 (viac opakovaní s kratším timeoutom), v dôsledku toho bolo treba zvýšiť aj hodnoty COM_ERR=10, HARD_ERR=20, aby pri opakovaní posielania správy neprechádzala stanica do chybového stavu.

...