Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Vizualizácia horizontálnej nádrže s alarmom výšky hladiny

Hodnoty jednotlivých sledovaných údajov nádrže sú reprezentované parametrami  (_Value_01, _Value_02, _Value_03, _Value_04) typu Real.
Pričom interpretácia hodnôt  (_Value_01, _Value_02, _Value_3) sú číselne zobrazené podľa masiek nastavených parametrami (_Mask_1, _Mask_2, _Mask_3). 
Hodnota parametra (_Value_04) reprezentuje výšku stĺpika - napr. ukazovateľa hladiny kvapaliny v nádrži.
Zároveň podľa definície  hodnôt hraničných technologických medzí  VHL, HL, LL a VLL  podľa definície na tomto zobrazovanom objekte, dochádza jednak k nastaveniu farebnej interpretácie nádrže podľa farieb nastavených v zobrazovacej palete .i k zobrazeniu

Neumožňuje ovládanie.

Parametre:

_Value_01

 • Typ Real
 • Prvý zobrazovaný parameter nádrže
 • Technické jednotky sa preberajú z definície tohoto zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_1)

_Value_02

 • Typ Real
 • Druhý zobrazovaný parameter nádrže
 • Technické jednotky sa preberajú z definície tohoto zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_2)

_Value_03

 • Typ Real
 • Tretí zobrazovaný parameter nádrže
 • Technické jednotky sa preberajú z definície tohoto zobrazovaného objektu, ktorý je pripojený na zobrazenie. 
 • Maska zobrazovanej hodnoty sa nastaví parametrom (_Mask_3)

_Value_04

 • Typ Real
 • Hodnota tohoto parametra vyjadruje výšku zobrazovaného stĺpika.
 • Podľa hodnôt hraničných technologických medzí  VHL, HL, LL a VLL, zobrazovaného objektu, dochádza k nastaveniu farebnej interpretácie nádrže. 
 • Farebná 

_Mask_1

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom 
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"
 •  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{###.0}"

_Mask_2

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"

_Mask_3

 • Typ TEXT
 • Maska je definovaná textovým výrazom.  
 • Ak maska nie je definovaná, bude zobrazená jej preddefinovaná hodnota "{####.0}"

_Alarm_Max

 • Typ Bool

_Alarm_Min

 • Typ Bool

V tabuľke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy, v stave _Value_01  = 50 , _Value_02 = 50  , _Value _03 = 50 , _Value_04  = 50

Varianthorizontálny
Nádrž


S.com.ipesoft.lib.Tank_AI.V5.0.1.H
Všetky varianty ventilov sú pri hodnotách parametrov  _Value_01  = FALSE, _Value_02 = FALSE, _Value _03 = FALSE, a bez zadania parametra _ColorID farbené nasledovne: . 

Neplatné hodnoty parametrov _Value_10, _Value_02, _Value _03, Value _04 sú vizualizované pomalým blikaním prostredníctvom zobrazovacej palety nasledovne:  -   . 
Prezentácia rôznych úrovni naplenia nádrže v závislosti od hodnôt parametrov  (_Value_01, _Value_02, _Value _03, Value _04) .

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

_Value_01_Value_02_Value_03_Value_04_Alarm_Min_Alarm_MaxPrezentácia stavuDruhý stav pri blikaní

Význam stavu

0000TRUEFALSE


Priamo
50505050TRUEFALSE


z ľava dole
100100100100TRUEFALSE


z prava dole
ERROR

Error


Prezentácia varovných, resp. alarmových, stavov

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy):

_ColorIDPrezentácia stavuDruhá fáza pri blikaníVýznam varovných, resp. alarmových, stavov
Err


Error
0


Normal
2

Otvára / zatvára
4

Nepotvrdená, pretrvávajúca výstraha
5


Potvrdená, pretrvávajúca výstraha
6

Nepotvrdený alarm
7


Nepotvrdený, pretvávajúci alarm
Info
titleSúvisiace stránky:

Knižnica grafických komponentov