Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Oracle Database (verzie 9i, 10g, 11g, 12c)
  Poznámka: odporúčame aplikovať dostupné patche na Oracle klienta aj Oracle ODBC ovládač - staršie verzie ovládača a Oracle klienta trpeli rôznymi chybami (presakovanie pamäte, nestabilita a pod.)
 • Microsof SQL Server (verzie 2000 - 2005)
 • Microsoft Access (verzie 2000 - XP)
 • PostgreSQL (verzie 9.x a vyššie). Dbmanager podporuje štartovací parameter /NQ na lepšiu podporu práce s PostgreSQL (citlivosť na malé/veľké písmená v názvoch tabuliek a stĺpcoch).
 • Sybase Anywhere (verzie 6 - 12)
 • Informix (verzia 4.10.00.16554, nutné zapnúť na záložke Advanced voľbu Scrollable Cursors a na záložke Environment nastaviť Cursor Behavior na hodnotu "1 - Preserve")
 • Firebird (verzia 2.0.4, natívny ODBC ovládač alebo ovládač od GM - Software)
  Poznámka 1: Natívny ODBC ovládač (verzia 2.0.0.148) neumožňuje editovanie v stránkovom prístupe (browser v HI, akcie PG*). Navonok editovanie funguje, ale do databázy sa zmeny nezapíšu.
  Poznámka 2: ODBC ovládač firmy GM - Software umožňuje pridávanie dát v stránkovom prístupe a editáciu, ale zobrazuje iba prvý riadok v tabuľke.
  Poznámka 3: od verzie D2000 v 11.2.57, patche 14.1.2018 a novšie je implementovaný štartovací parameter /DBS na podporu práce s dlhými reťazcami (>4000 znakov).

...