D2000 SES (Script Execution Server) proces

D2000 SES proces zabezpečuje štart virtuálnych procesov SEE. Funkcionalita SES servera je implementovaná v procese event.exe. D2000 SES môže obsluhovať remote ESL skripty a pre potreby TCL aj lokálne časti esl skriptov. Obsluha typov skriptov je určená štartovacím parametrom.

--SES_REMOTE
--SES_LOCAL

Príklad spustenia SES servera:

event.exe /Sserver_name --SES_REMOTE

Štart virtuálnych procesov SEE je podmienený požiadavkou od procesu HIP. Typická konfigurácia je znázornená na nasledujúcom obrázku.

Štart procesu SEE
Proces Popis
SRV1, SRV2 Aplikačný server
WS1, WS2 Pracovná stanica klienta
D2000 Server Server proces systému D2000
REMOTE1.SES, REMOTE2.SES Server obsluhujúci virtuálne procesy SEE
WS1.HIP, WS2.HIP  Procesy D2000 HI – konzola užívateľa
WS1_*.HIS, WS2_*.HIS  ESL Interpret na strane Klienta
WS1_*.SEE, WS2_*.SEE  ESL Interpret na strane Servera – Script Execution Engine

Obrázok znázorňuje konfiguráciu redundantnej aplikácie. Redundanciu aplikácie zabezpečujú servery SRV1 a SRV2. Server SRV1 je aktuálne v stave HS a server SRV2 v stave SBS. Pripojenie procesu WS1.HIP zo stanice klienta a otvorenie schémy, ktorá obsahuje v konfigurácii lokálny aj vzdialený ESL skript spôsobí, že D2000 Server HS zabezpečí štart príslušného procesu WS1_*.SEE. Štart vykoná prostredníctvom procesu typu SES. Keďže sú v aplikácii bežiace dva procesy SES, o štart požiada ten proces, ktorý má aktuálne najmenší počet bežiacich procesov SEE.
Tento princíp umožňuje využiť výpočtový výkon oboch serverov (SRV1 aj SRV2). Procesy SES sa po štarte musia pripájať k procesu D2000 Server a nie do redundantnej skupiny (musia byť štartované s parametrom /S, nie s parametrom /RD alebo /RS).

Súvisiace stránky:

Write a comment...