Klient a Server Event je podobne ako Server Event automaticky spustený:

  • po štarte jeho rodiča (proces D2000 Event Handler),
  • po uložení eventu v prípade, že jeho rodič (proces D2000 Event Handler) je bežiaci,
  • po volaní akcie OPENEVENT.

Automatické spustenie spočíva v aktivovaní inicializačnej časti Lokálneho a Remote skriptu. Po ich ukončení zostávajú oba skripty v stave bežiaci a "čakajú" na udalosti, ktoré aktivujú obslužnú procedúru.

Udalosti môžu byť generované:

Write a comment...