Server Event je podobne ako Start Up Event automaticky spustený:

  • po štarte jeho rodiča (proces D2000 Event Handler),
  • po uložení eventu v prípade, že jeho rodič (proces D2000 Event Handler) je bežiaci,
  • po volaní akcie OPENEVENT.

Automatické spustenie spočíva v aktivovaní inicializačnej časti skriptu. Po jej ukončení event zostáva v stave bežiaci a "čaká" na udalosti, ktoré aktivujú obslužnú procedúru.

Udalosti môžu byť generované:

Write a comment...