Akcia IMPLEMENTATION


Deklarácia
 IMPLEMENTATION EslInterfaceName1[,EslInterfaceName2,...] 

Parametre
EslInterfaceName1, EslInterfaceName2 in Meno jedného, alebo čiarkou oddelených viacerých objektov typu ESL Interface.

Popis

Akcia deklaruje že ESL skript, ktorý akciu obsahuje, implementuje uvedené rozhranie.


Príklad
Príklad je uvedený na stránke Akcia PROCEDURE a ESL Interface.

Write a comment...