Rozhranie D2000 ObjAPI implementuje prístup k systému D2000. S využitím rozhrania D2000 ObjAPI je možné vytvoriť klient proces systému D2000.

Rozhranie D2000 ObjAPI je tvorené modulom OBJAPI.DLL a hlavičkovými súbormi OBJAPI.H a STRUCT.H. OBJAPI.DLL (nachádza sa v podadresári \Bin programového adresára v prípade 32-bitovej verzie a v podadresári \Bin64 v prípade 64-bitovej verzie) je dynamicky linkovaná knižnica so Stdcall volacou konvenciou. Hlavičkový súbor OBJAPI.H deklaruje prototypy funkcií ObjAPI a hlavičkový súbor STRUCT.H používané údajové štruktúry (súbory sa nachádzajú v adresári D2000_EXE\utils\objapi programového adresára systému D2000). Hlavičkové súbory sú dostupné vo verzii pre jazyk C/C++ (overené a testované vo vývojových prostrediach Microsoft Visual Studio 2005, Microsoft Visual Studio 2008 a Microsoft Visual Studio 2010).

Rozhranie D2000 ObjAPI na jednej strane implementuje komunikáciu s jadrom systému D2000 a na druhej strane exportuje množinu funkcií potrebných pri návrhu užívateľského klient procesu.

Súvisiace stránky:

Write a comment...