Rozhranie D2000 Java API (D2JAPI) implementuje prístup k systému D2000 z prostredia externej Java aplikácie a umožňuje vytváranie samostaných desktopových alebo web aplikácií v prostredí Java SE a Java EE. Tieto aplikácie sa pripájajú na systém D2000 cez proces D2Connector prostredníctvom TCP socket-u.

Dokumentácia a java knižnice D2JAPI sú súčasťou inštalácie D2000 a nachádzajú sa v programovom adresári D2000_EXE\java64\lib\d2japi\ (resp. D2000_EXE\java\lib\d2japi\ pre 32-bitovú inštaláciu).

Schéma JAPI rozhrania

Súvisiace stránky:

Write a comment...