Od verzie D2000 v7.1.0, release A050525000, je do komunikačných protokolov IEC 870-5-104 a IEC 870-5-104 Server implementovaná nová ASDU 252, ktorá umožňuje prenos údajov medzi dvoma systémami D2000, z ktorých jeden používa protokol IEC 870-5-104 a druhý IEC 870-5-104 Server.
ASDU 252 je vhodné použiť, ak je potrebné prenášať:


Vyžadovaná konfigurácia

  • výstupný meraný bod a príslušný vstupný meraný bod musia byť rovnakého typu (Ao-Ai, Dout-Di, TxtO-TxtI, ...),
  • v konfigurácii meraného bodu sa nastaví ASDU 252 (záložka Adresa, parameter Typ ASDU).

Poznámka pre patche z 19.5.2023 a novšie: ak nie sú vstupný a výstupný bod rovnakého typu, prebehne konverzia, a zároveň sa do logu linky uloží varovanie.


Parametre komunikačnej stanice:

Kľúčové slovoPlný názovPopisJednotkaNáhradná hodnota
D2CLS
D2000 Copy Limit StatusParameter sa nastavuje na stanici so vstupnými meranými bodmi, do ktorých prichádza ASDU 252. Takéto body ignorujú svoju vlastnú konfiguráciu medzí a namiesto toho kopírujú ValueLimitStatus (základný atribút) riadiaceho objektu partnerského výstupného meraného bodu. Ak sú na vstupnom meranom bode nakonfigurované procesné alarmy, tieto sa vyhodnocujú avšak na základe skopírovaného ValueLimitStatus-u.

Poznámka: Partnerská stanica musí mať nastavený parameter D2VCO.

-False
D2CPA
D2000 Copy Process AlarmsParameter sa nastavuje na stanici so vstupnými meranými bodmi, do ktorých prichádza ASDU 252. Takéto body ignorujú svoju vlastnú konfiguráciu a namiesto toho kopírujú procesné alarmy z riadiaceho objektu partnerského výstupného meraného bodu.

Poznámka: Partnerská stanica musí mať nastavený parameter D2VCO.

-False
D2VCO
D2000 ASDU Value from Control ObjectParameter sa nastavuje na stanici s výstupnými meranými bodmi s nakonfigurovanou ASDU 252. Ak má takýto bod riadiaci objekt, ako výstupná hodnota do komunikácie odchádza hodnota riadiaceho objektu (spolu s jeho základnými atribútmi - ValueType, ValueTime, ValueStatus, ValueLimitStatus, ValueProcAlarmStatus, ...).
Upozornenie: V tomto prípade sa ignorujú všetky nastavenia výstupného meraného bodu týkajúce sa alarmov, limít a prevodu hodnoty! V rámci systému D2000 sa síce hodnota výstupného meraného bodu tvári korektne, ale do komunikácie odchádza "surová" hodnota riadiaceho objektu.

Poznámka: Aby sa posielala "surová" hodnota riadiaceho objektu, musí byť typ hodnoty rovnaký ako typ výstupného meraného bodu. V opačnom prípade sa posiela obyčajná výstupná hodnota. Toto správanie bolo upravené v patchoch z 19.5.2023 a novších - hodnota sa pošle vždy.

-False

Poznámky:

  • Parametre D2CLS a D2CPA neumožňujú získať hodnoty procesných alarmov a ValueLimitStatus výstupného meraného bodu, iba jeho riadiaceho objektu - pretože procesné alarmy a ValueLimitStatus výstupného meraného bodu sa nastavujú až po jeho zápise.
  • Implementovaná funkcionalita (kombinácie parametrov D2CLS, D2CPA a D2VCO) môže spôsobiť, že hodnota výstupného meraného bude "nekonzistentná" (napr. hodnota je v stave IN_LIMIT a zároveň je nastavený procesný alarm HL) !!! ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ OPATRNE !!!

Súvisiace stránky:

Write a comment...